Հարցերի պատասխաններ

Какие документы потребуются работодателю для привлечения к работе гражданина Армении?
Какие документы необходимы для работы в России гражданину Армении? Сколько времени гражданин Армении вправе находиться на территории России и какие действия ему нужно совершить для законного пребывания?
Въезд граждан Армении в Россию в условиях ограничений в связи с COVID-19
Ինչպիսի՞ն է Հայաստանից Ռուսաստան ժամանած միգրանտներին բժշկական օգնություն ցուցաբերելու կարգը Ռուսաստանում: Կարո՞ղ են արդյոք նրանք ձեւակերպել պարտադիր բժշկական ապահովագրություն (ՊԲԱ):
Կարո՞ղ է աշխատանքային գործունեություն իրականացնելու նպատակով Ռուսաստան ժամանած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին վարորդ աշխատել:
Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն Ռուսաստանում աշխատելու թույլտվության համար։ Որքա՞ն ժամանակ նա կարող է մնալ Ռուսաստանի տարածաշրջանում, և ի՞նչ գործողություններ պետք է կատարի օրինական բնակության համար:
. Ի՞նչ փաստաթղթեր պետք է ներկայացնի հայցորդը Ռուսաստանում աշխատանք իրականացնելու իրավունքի համար, արդյո՞ք գործատուին (աշխատանքի, ծառայությունների պատվիրատուին) պետք է որեւէ թույլտվություն օտարերկրյա աշխատուժի ներգրավման համար։
Խորհրդատվության համար կարող եք կապվել հետևյալ եղանակներից որևէ մեկի միջոցով
Հեռ․՝
8 800 250-03-30
Почтовый адрес
350078, г. Краснодар, ул. Тургенева 165 (территория Армянской Апостольской Церкви)
Էլ․ փոստ՝
Հայկական Բարեգործական Ընկերություն
Заполните форму ниже,
и наш менеджер перезвонит
в течении 10 минут
Введите ваш номер телефона