ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ԲՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿԱՐԳԸ

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ԲՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿԱՐԳԸ
Միգրացիոն հաշվառման, մատնահետքերի գրանցման, լուսանկարման և բժշկական զննման հարցերով բազմաթիվ դիմումների կապակցությամբ՝ Կրասնոդարի երկրամասի տարածաշրջանային Հայ ազգային-մշակութային ինքնավարության հանրային ընդունարանը Հայաստանի քաղաքացիներին տեղեկացնում է․

1. Սահմանային հսկողության կետում Ռուսաստան մուտք գործելիս անհրաժեշտ է ձեռք բերել միգրացիոն քարտ և անձամբ լրացնել այն ռուսերենով։ Ճիշտ նշեք այցի նպատակը, եթե մուտք եք գործում աշխատանքային գործունեություն իրականացնելու նպատակով, ապա համապատասխանաբար ընդգծեք "Աշխատանք/Employment" - ը ։ Քարտի մի մասը կմնա սահմանապահների մոտ, իսկ երկրորդը պետք է հանձնվի ձեզ։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ միգրացիոն քարտի ստորին մասում նշվում է Ռուսաստանի Դաշնություն մուտք գործելու մասին:
Ըստ ԵԱՏՄ մասին պայմանագրի 97-րդ հոդվածի 8-րդ կետի, միգրացիոն քարտի անհրաժեշտությունը չկա, եթե Ռուսաստանում գտնվելու ժամկետը չի գերազանցի 30 օրը։

2. Բնակության վայրը որոշելուց հետո անհրաժեշտ է պարտադիր կերպով անցնել միգրացիոն հաշվառման ընթացակարգը ՌԴ մուտք գործելու օրվանից 30 օրվա ընթացքում (միգրացիոն հաշվառումն իրականացվում է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացու կողմից, որը բնակելի տան սեփականատեր է կամ մշտական գրանցում ունի այնտեղ՝ համապատասխան ծանուցում ներկայացնելով Ոստիկանության Միգրացիոն բաժին):
Այն դեպքում, երբ միգրացիոն հաշվառման ամսաթվին կից բացակայում է աշխատանքային կամ քաղաքացիա-իրավական պայմանագիրը, ապա միգրացիոն հաշվառման (կացության ժամանակահատվածի) ներկայացման ժամկետը կազմում է մուտքի օրվանից ոչ ավելի, քան 90 օրացուցային օր: Աշխատանքի տեղավորման մասին փաստաթուղթ ներկայացնելիս, ժամկետը որոշվում է համապատասխան պայմանագրի ամսաթվով, մեկ տարուց ոչ ավելի: Աշխատանքային կամ քաղաքացիական օրենսդրության պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում, որը տեղի է ունեցել մուտքի օրվանից արդեն 90 օր անց, հնարավորություն կա 15 օրվա ընթացքում առանց Ռուսաստանից դուրս գալու՝ նոր աշխատանքային կամ քաղաքացիական պայմանագիր կնքել: Որը չկնքելու դեպքում, անհրաժեշտ կլինի լքել Ռուսաստանը:

3. Մատնահետքի գրանցում, լուսանկարչություն և բժշկական զննում անցնելու կարգը (մտցվել է 29.12.2021 թ. - ից) իրականացվում է․
- աշխատելու նպատակով ժամանած մարդու և գործատուի միջև աշխատանքային կամ քաղաքացիա-իրավական պայմանագիր կնքելու օրվանից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մուտքի օրվանից 90 օրացուցային օրը։
- Մուտքի օրվանից 90 օրացուցային օրից ավելի ժամկետով այլ նպատակներով ժամանողների համար՝ 90 օրացուցային օրվա ընթացքում:
Օտարերկրյա քաղաքացիները, ովքեր հատել են Ռուսաստանի սահմանը մինչև 29.12.2021 թ., պարտավոր են անցնել վերը նշված ընթացակարգերը մինչև 2023 թվականի հունվարի 10-ը:
Մատնահետքերի գրանցումն ու լուսանկարումն իրականացվում է ոստիկանության բաժանմունքների կողմից մեկ անգամ՝ առանց պետական տուրքերի գանձման՝ անկախ Ռուսաստանի Դաշնություն մուտքերի/մեկնումների քանակից։ Այն անձինք, ովքեր նախկինում անցել են նման ընթացակարգեր, ազատվում են դրանցից:
Բժշկական զննումը պետք է անցնել տարին մեկ անգամ, տարին լրանալուց 30 օրվա ընթացքում։ Բուժզննումը պետք է հաստատի, որ օտարերկրացին, առանց բժշկի նշանակման, թմրանյութեր կամ հոգեմետ նյութեր չի օգտագործել, չի հիվանդացել սոցիալապես վտանգավոր վարակիչ հիվանդություններով և ՄԻԱՎ վարակով:
Վեց տարին չլրացած երեխաները, ժամանակավոր նույնականացման քարտ ստացած քաղաքացիություն չունեցող անձինք, Բելառուսի Հանրապետության քաղաքացիները, միջազգային կազմակերպությունների պաշտոնատար անձինք և օրենքով սահմանված այլ անձինք ազատվում են այս կարգից։
Բժշկական զննում անցնելու վերաբերյալ փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության տարածքային մարմին (ոստիկանության բաժին)։
Հնարավոր է  վերոհիշյալ գործառույթները իրականացնել էլեկտրոնային փաստաթղթերի ներկայացմամբ և Դաշնային պետական տեղեկատվական համակարգի օգտագործմամբ «Պետական և քաղաքացիական ծառայությունների միասնական պորտալում»։ Այդ դեպքում օգտագործվում է էլեկտրոնային ստորագրություն։
Վերոհիշյալ պարտականությունները չկատարելու դեպքում կքննարկվի նման քաղաքացիների Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվելու ժամկետի կրճատման հարցը:
Բժշկական զննումն իրականացվում է լիազորված բժշկական կազմակերպությունների կողմից, որոնց ցանկը սահմանվում է Ռուսաստանի Դաշնության իշխանության բարձրագույն գործադիր մարմնի կողմից: Կրասնոդարի երկրամասում համապատասխան բժշկական կազմակերպությունների ցանկը հաստատվել է Կրասնոդարի երկրամասի վարչակազմի ղեկավարի (նահանգապետի) 2022 թվականի մարտի 5-ի թիվ 36 հրամանով:
Կրասնոդարի երկրամասում վերը նշված ծառայությունները կարող են մատուցվել անձնագրային և վիզաների ծառայությունների տարածաշրջանային միգրացիոն կենտրոնի տարածքում, որը գտնվում է Կրասնոդար, Ձերժինսկի դ. 100/5, 3 և 4-րդ հարկ, հասցեում, հեռ. 8 (800) 600-92-728 (800) 600-47-27.

4․ Լուծել բժշկական ապահովագրության վկայականի գրանցման հարցը:

5. Պաշտոնական կարգով ձևակերպվել աշխատանքի՝ գրավոր աշխատանքային կամ քաղաքացիական պայմանագիր կնքելու միջոցով, կախված գործունեության բնույթից: Եթե հաշվառման պահին օտարերկրյա քաղաքացին դեռ չի աշխատել, ապա աշխատանքի տեղավորվելուց հետո ընդունող կողմը պետք է միգրացիայի հարցերով ոստիկանության համապատասխան բաժին ներկայացնի աշխատանքային կամ քաղաքացիա-իրավական պայմանագրի պատճենը՝ կացության ժամկետը երկարացնելու միջնորդությամբ:

Կարևոր է պահպանել Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությունը և հարգանքով վերաբերվել տեղական բնակչությանը, նրանց ավանդույթներին և կարգ ու կանոնին:

Այս և այլ միգրացիոն հարցերի, ինչպես նաև հողային, աշխատանքային, քաղաքացիական (գույքային) վեճերի, վարչական և քրեական գործերի վերաբերյալ անվճար խորհրդատվություն ստանալու նպատակով կարող եք դիմել Կրասնոդարի երկրամասի տարածաշրջանային հայկական ազգային-մշակութային ինքնավարության Հանրային ընդունարանի փորձառու իրավաբանների և փաստաբանների թիմին հետևյալ հասցեով․ ք. Կրասնոդար, Տուրգենևի փողոց 165 (Հայ Առաքելական եկեղեցու տարածք), ընդունելության օրերը՝ երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ժամը 11:00-17:00, ընդմիջումը ՝ 13:00-14:00, հեռ․ 800-250-03-30.


06.12.2022
Заполните форму ниже,
и наш менеджер перезвонит
в течении 10 минут
Введите ваш номер телефона