Կրասնոդարի երկրամասի քաղաքացիների սոցիալական աջակցության «Հայկական բարեգործական ընկերություն» հասարակական կազմակերպություն

Կովկասում հայկական առաջին հասարակական կազմակերպությունը եղել է հայկական բարեգործական ընկերությունը Թիֆլիսում, որն ուներ մասնաճյուղերի ցանց: Ընկերության կանոնադրությունը հիմնադրվել էր 1881 թ. հունիսի 6-ին, Կովկասյան փոխնահանգապետի պաշտոնակատար, գեներալ-ադյուտանտ Կնյազ Մելիքովի կողմից: Ընկերության նպատակն էր աջակցել կովկասյան և անդրկովկասյան երկրամասերում հայերի միջև լուսավորության տարածմանը և նյութական օգնություն ցուցաբերմանը։

Կրասնոդարի երկրամասի քաղաքացիների սոցիալական աջակցության «Հայկական բարեգործական ընկերություն» հասարակական կազմակերպությունը գրանցվել է 22.01.2018 թ.:

Կազմակերպության հիմնական նպատակն է իրականացնել բարեգործություն՝ ուղղված քաղաքացիների սոցիալական աջակցությանը և պաշտպանությանը; օգնություն ցուցաբերել որբ, առանց ծնողական խնամքի մնացած և կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաներին պահող հիմնարկներին; աղետների և հակամարտությունների հետևանքով տուժածներին; նպաստել ժողովուրդների միջև խաղաղության, բարեկամության և համերաշխության ամրապնդմանը, սոցիալական, ազգային, կրոնական հակամարտությունների կանխմանը; խթանել կրթության, գիտության, մշակույթի, արվեստի, լուսավորության, անհատի հոգևոր որակների զարգացմանը;  ցուցաբերել աջակցություն պատմական, պաշտամունքային, մշակութային կամ բնապահպանական նշանակություն ունեցող շենքերի, օբյեկտների և տարածքների պատշաճ պահպանությանը; ամրապնդել  հասարակության մեջ ընտանիքի հեղինակությունն ու դերը, երեխաների և երիտասարդների գիտատեխնիկական, գեղարվեստա-ստեղծագործական ունակությունների զարգացումը, նրանց հայրենասիրական, հոգևոր-բարոյական դաստիարակությունը; աջակցել հասարակական հնչեղություն ունեցող երիտասարդական նախաձեռնություններին, նախագծերին, մանկական և երիտասարդական  կազմակերպություններին, կամավորական շարժմանը և այլն:

Խորհրդատվության համար կարող եք կապվել հետևյալ եղանակներից որևէ մեկի միջոցով
Հեռ․՝
8 800 250-03-30
+7 (918) 250-03-30
8 (861) 299-67-41
Почтовый адрес
350912, ք. Կրասնոդար, Եվդոկիա Բերշանսկայա փող., 416/2
Официальный сайт
Էլ․ փոստ՝
Հայկական Բարեգործական Ընկերություն
Заполните форму ниже,
и наш менеджер перезвонит
в течении 10 минут
Введите ваш номер телефона