«Բարի սրտեր» կամավորական կենտրոն

«Կրասնոդարի երկրամասի տարածաշրջանային հայկական ազգային-մշակութային ինքնավարություն»   հասարակական կազմակերպության  «Բարի սրտեր» կամավորական կենտրոնը ինքնավարության ներքին կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որն իրականացնում է կամավորների  շահագրգռման, խրախուսման և հավաքագրման աշխատանքներ՝ կամավորական հանրօգուտ գործունեության կազմակերպման, համակարգման և իրականացման նպատակով։

Կենտրոնի հիմնական նպատակը Կրասնոդարի երկրամասի տարածքում կամավորական գործունեության զարգացումն ու տարածումն է։

«Բարի սրտեր»  կամավորական կենտրոնի խնդիրներն են․

  • կամավորների ներգրավման, ընտրության և նախապատրաստման գործունեության կազմակերպում՝ տարբեր նախագծերի իրականացման համար։
  • կամավորական գործունեության մասին Կրասնոդարի երկրամասի բնակչության իրազեկում։
  • աշխատանքի կազմակերպման նոր մեթոդների կատարելագործում և ներդրում, այդ թվում ՝ ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործման հիման վրա։

  • կամավորների գործունեության որակի բարձրացում։

  • Ինքնավարության երիտասարդական և կամավորական միավորումների աջակցություն և զարգացում, կազմակերպչական, մեթոդական և գործնական օգնության տրամադրում։

  • կամավորական գործունեության հարցերով կազմակերպությունների, ձեռնարկությունների և հիմնարկների հետ փոխգործակցության ընդլայնում։

Խորհրդատվության համար կարող եք կապվել հետևյալ եղանակներից որևէ մեկի միջոցով
Հեռ․՝
8 800 250-03-30
+7 (918) 250-03-30
8 (861) 299-67-41
Почтовый адрес
350912, ք. Կրասնոդար, Եվդոկիա Բերշանսկայա փող., 416/2
Էլ․ փոստ՝
Հայկական Բարեգործական Ընկերություն
Заполните форму ниже,
и наш менеджер перезвонит
в течении 10 минут
Введите ваш номер телефона